naar overzicht
09.03.2020
Datalek

Hoera een datalek!

Lees verder

6 februari 2020

In 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bijna 27.000 datalekmeldingen. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 2018. Sinds de invoering van de meldplicht datalekken in 2016 blijft het aantal meldingen stijgen.

Heb je als schoolbestuur ook al eens te maken gehad met een datalek? Eigenlijk is de kans heel klein dat binnen jouw bestuur nooit eens iets gebeurt. Overal gaat namelijk wel eens iets mis. Het is belangrijk dat medewerkers zich hiervan bewust zijn en zich intern melden. Alleen dan kun je van elkaar leren en erachter komen waar je als organisatie mogelijk risico’s loopt.

Een oud-medewerker van de Autoriteit Persoonsgegevens vertelde me dat als een organisatie van enige omvang nog nooit een datalek heeft gemeld dit voor de Autoriteit ook een teken kan zijn dat het kennisniveau en bewustzijn nog niet op niveau zijn.

Dus heb je een datalek? Help je school(bestuur) vooruit en laat het weten!

Gerald Rutten