naar overzicht
09.03.2020
Veilig werken

Nederlanders bewuster van privacy

Lees verder

14 februari 2020

Nederlanders worden zich bewuster van het belang dat netjes en veilig wordt omgegaan met hun gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten dat in 2019 ruim 27.800 mensen een klacht indienden bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege een mogelijke privacyschending. Dat is bijna 79 procent meer dan in 2018.

Uit eigen ervaring als privacy officer bij schoolbesturen merk ik dat de ouders/verzorgers kritischer worden. Ze willen vaker dan voorheen weten hoe het zit. Ze stellen bijvoorbeeld een vraag over het aanleveren van de kopie paspoort bij inschrijving. Of het plaatsen van foto’s in de ouder-App. Ze verlangen terecht van de school dat het goed geregeld is en dat de medewerkers handelen zoals het hoort. Het Privacy Portaal helpt daarbij.

Gerald Rutten